Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขอความร่วมมือให้ไปติดต่อขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำประปาบาดาลชำรุด #สอบถามรายละเอียดเพิมเติม กองช่าง 025675592 กด 3

วันที่ : 02/04/2564 เข้าชม : 33