Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์จะดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การเฝ้าระวังโรคติดต่อ covid-19

วันที่ : 21/12/2563 เข้าชม : 75