Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวตามจุดบริการ

วันที่ : 07/12/2563 เข้าชม : 77

ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวตามจุดบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ โทร 085-989-1511