Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาสัมพันธ์สถานที่จุดบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 สอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางพูน 025675592 กด 4

วันที่ : 27/04/2563 เข้าชม : 18