Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

จุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำไปใช้ทำความสะอาดในบ้านเรือน (นำภาชนะมาใส่เอง) จำนวน 5 จุด

วันที่ : 07/04/2563 เข้าชม : 17

เทศบาลตำบลบางพูน โดย นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ตั้งจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำไปใช้ทำความสะอาดในบ้านเรือน (นำภาชนะมาใส่เอง) จำนวน 5 จุด
จุดที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน
จุดที่ 2 นิติบุคคลรังสิตซิตี้ (แฟลตปลาทอง)
จุดที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สุขขี
จุดที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สินธร
จุดที่ 5 บ้านนายทองเปลว ทองบ้านเกาะ ประธานชุมชนสุขขี2 หมู่ที่6
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #เราจะผ่านไปด้วยกัน