Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศเทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น ขนาด 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 8 เส้น ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน/รุ่น แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 4 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 13/11/2563 เข้าชม : 84

เอกสาร ดาวน์โหลด