Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพิ่มเติมอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบางพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ : 20/05/2563 เข้าชม : 6

เอกสาร ดาวน์โหลด