Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 8 ซอยบ้านนายสุนทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ : 27/04/2563 เข้าชม : 30

เอกสาร ดาวน์โหลด