Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านป้าหงบ-บ้านป้าทุเรียน หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ : 17/03/2563 เข้าชม : 12

เอกสาร ดาวน์โหลด