Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ : 13/01/2563 เข้าชม : 36

เอกสาร ดาวน์โหลด