Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยสุขขี1/15 - 1/17 หมู่ที่6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ : 13/01/2563 เข้าชม : 53

เอกสาร ดาวน์โหลด