Bangpoon
บางพูนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศกำหนดคุณลักษณะร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563

วันที่ : 27/09/2562 เข้าชม : 65

เอกสาร ดาวน์โหลด